องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเป็นตำบลแห่งความสุข โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ท่าตูม  เป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอแก่งคอย  ตั้งขึ้นเป็นตำบลตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2457  ตามท่าตูม  เป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอแก่งคอย  ตั้งขึ้นเป็นตำบลตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2457  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.  2457  ในรัชการที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ)  เดิมเป็นบ้านหนึ่งอยู่รวมกับตำบลสีทา  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ  ราชอนุชาในรัชกาลที่ 4  เสด็จขึ้นมาเลือกสถานที่สร้างเป็นพระราชวัง  เป็นราชธานีสำรองไว้เพื่อป้องกันข้าศึกในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่าง  พ.ศ. 2402-2408    มูลเหตุที่ได้นามว่าตำบลท่าตูม  เนื่องมาจากบริเวณชายหาดริมแม่น้ำป่าสัก  ใกล้กับบ้านหมู่ที่ 1 สมัยนั้นมีอ่าวกว้างเป็นหาดทรายยาวเหยียด    มีทิวทัศน์งดงามสะอาดตามาก  เป็นทิวธรรมชาติที่น่ารื่นรมย์ น่าเที่ยวชมมากทีเดียว  ตรงนี้เอง  สมัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เสด็จมา  ทางการเมืองสระบุรีได้ทำการปลูกปะรำรับเสด็จขึ้นไว้ตรงบริเวณชายหาดแห่งนี้  และมีต้นไม้เพียงต้นเดียวที่อยู่บริเวณนี้ก็คือ  ต้นมะตูมแลสมัยก่อนยังทิ้งร่องรอยของทาง  หรือชาวบ้านเรียกว่าคลอง  สำหรับเสด็จโดยช้างพระที่นั่งเพื่อผ่านไปยังเขาคอก  ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อบ้านท่าตูม   หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 (ตำบลท่าตูมปัจจุบัน)  ชาวบ้านที่ตั้งรกรากสร้างบ้านสร้างเรือนกันอยู่อย่างหนาแน่น   ก็เฉพาะบริเวณหมู่บ้านดังกล่าวนี้เท่านั้นเพราะมีแม่น้ำป่าสักได้ไหลผ่านด้วยเหตุนี้จึงเอานิมิตรหมายต้นมะตูม    เป็นนามตำบลในเมื่อทางราชการอนุญาตให้ตั้งตำบลขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 5     ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านธาตุ  บ้านธาตุเป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งมาสมัยรัชการที่ 5 ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 สมัยที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พระราชอนุชา ในรัชกาลที่ 4 เสด็จมาหาสถานที่สร้างวัง  ปัจจุบันชื่อของตำบลนี้ตั้งตามชื่อ ?ธาตุ? ที่ปรากฏมาแต่โบราณกาล คำว่าธาตุ คือ เจดีย์ เป็นคำชาวไทยอีสานเรียกกันมาแต่อดีต  และต่อมาได้มีประกาศให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 111ง ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 แล้วจึงเรียกชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม     ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 111ง  ลงวันี่ 5 ตุลาคม 2547 แล้วจึงเรียกชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

นายก อบต.

MG
 

นายสมคิด  ตันทางกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ข่าวกิจกรรม

นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และนายวิจิตร ขันทะมาส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตูม และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันพระ และจัดกิจกรรม Big ...
หัวข้อการเปิดโอการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสมคิด ตันทากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกับคณะกรรมการตำบลบ้านธาตุ  ตัวแทนอำเภอท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ...
- ข่าวกิจกรรม -           เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ...

ผลการปฏิบัติงาน

ข่าวประกาศ

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินในเขตตำบลบ้านธาตุ และตำบลท่าตูม เพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561   รายละเอียดเอกสารคลิก...
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน   รายละเอียดเอกสารคลิก...

Social อบต.

fb ท่าตูม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรังปรุงตามข้อวิจารน์   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ขอความชอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   รายละเอียดเอกสารคลิก...

กลุ่มอาชีพ

-กลุ่มอาชีพสตรีตำบลบ้านธาตุ-ท่าตูม
กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลบ้านธาตุ  
ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีบ้านท่าตูม ขนมเทียนแก้ว

วันเวลา

Time : 03:17 (pm)

Date : 03/02/2023

Day : Friday

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

113287
วันนี้วันนี้1240
เมื่อวานเมื่อวาน1989
ในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้7696
เดือนนี้เดือนนี้5494
ทุกวันทุกวัน113287