ป่าชุมชนบ้านทุ่งแซง ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 832 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นเขาหินปูน
หมู่บ้าน : ทุ่งแซง (หมู่ 2)

อ่านเพิ่มเติม...