วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.​ 2565​ นายสมคิด​  ตันทางกู​ล​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม​ และ​ นายอนันต์ ดิษฐคลึ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม​ หมู่ที่​ 4​ ตำบลบ้านธาตุ​ เป็นตัวแทนมอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการตำบลบ้านธาตุ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน​ โดยได้รับการอนุเคราะห์​จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 13 กันยายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าตูม และตำบลบ้านธาตุ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อคัดเลือกคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 กำนันเจริญฤทธ์ เพ็งชะตา กำนันตำบลบ้านธาตุ และทีมปกครองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม โดย ท่านนายก สมคิด ตันทางกูล นายก อบต.ท่าตูม ผอ.กองสวัสดิการฯ และเจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือครัวเรือนด้อยโอกาส และผู้พิการ โดยในการลงพื้นที่ร่วมกันของผู้บริหารท้องที่ และท้องถิ่น ทีมปกครองราชสีห์บ้านธาตุ ทีมเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการฯ อบต.ท่าตูม พัฒนากร ผู้ประสานงานตำบล ผู้นำ อช.ต.บ้านธาตุ และประชาชนจิตอาสา ร่วมบูรณาการเยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมาย จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในโอกาสนี้ กำนันเจริญฤทธิ์ เพ็งชะตา กำนันตำบลบ้านธาตุ ได้ถือโอกาสทำบุญมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้ครัวเรือน เนื่องในวีนคล้ายวันเกิดนี้ด้วย โดยงบประมาณช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งในตำบลท่าตูม และบ้านธาตุ เป็นงบประมาณบูรณาการการให้ความช่วยเหลือของพื้นที่ และเงินสมทบจากกิจกรรม ฟุตบอลการกุศล ผู้ร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันจัดขึ้นวัตถุประสงค์ เพิ่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ให้อยู่รอด ในเบื้องต้น และร่วมกันดูแลแบบบูรณาการให้คุณภาพชีวิตของคนทั้งตำบลท่าตูม - บ้านธาตุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขยั่งยืน ตามประกาศวาระจังหวัดสระบุรี "ประชาชนสระบุรี อยู่ดี มีสุข"

อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ดำเนินการสำรวจบ้านผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความเหมาะสม และปลอดภัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จำนวน 3 ราย โดยดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ 26 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดโครงการพัฒนาอาชีพให้กับสตรีตำบลบ้านธาตุ กิจกรรม "พัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์" ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลบ้านธาตุ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...