- ข่าวกิจกรรม -

วันที่ 5 ตุลาคม 64 ร่วมกันฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ขอขอบคุณ นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธุ์ นายอำเภอแก่งคอย โรงพยาบาลแก่งคอย สสอ.แก่งคอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ-ท่าตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม.  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ ตลอดจนพี่น้องตำบลบ้านธาตุ-ท่าตูม และตำบลใกล้เคียงที่มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          ในวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care) จัดประชุมครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (care plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม /ประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นประธานในการจัดประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม บูรณาการร่วมกับ?ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งคอย จัดทำโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก? ในวันที่ 25? - 26 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ??

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ ( 31 มีนาคม 2564 ) นายสมคิด  ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน หลักสูตร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีอยู่ในชุมชน ให้เป็นที่รู้จัก สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วม บูรณาการกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งคอย จัดทำโครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลท่าตูม หลักสูตร ทำเบเกอรี่ชีสเค้กมะม่วงน้ำดอกไม้ และเค้กส้มแมนดารินหน้านิ่ม เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม?

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...