- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสมคิด ตันทางกูล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมได้มอบหมายให้ นางกฤษณา พรพิมล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 12 มีนาคม 2563 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เพื่อให้ทีมครู ก เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

           16 มกราคม 2563 นายสมคิด  ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดี และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562เพื่อเป็นสิริมงคล เคารพสักการะทุกครัวเรือน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

         เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวโดยมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 18 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม นำโดย นายสมคิด ตันทางกูล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ตำบลบ้านธาตุ ร่วมกันพัฒนาป ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านธาตุใต้ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดบ้านธาตุใต้ฯ และบริเวณรอบริมทางในเขตพื้นที่ตำบลบ้านธาตุ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...