กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปบริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว ตามบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ท่าตูม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตำบลท่าตูม และตำบลบ้านธาตุ หลักสูตรการทำขนมปังสังขยาไส้ทะลัก เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย สร้างความเข้มแข็งภายในครอบครัว ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป โดยประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการฝึกอบรมครั้งนี้มาก เชิญชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ออกตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านธาตุ ใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวัน

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล (Internation Plastic Bag Free Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กรกฎาคม ของทุกปี และขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาในการย่อยสลายตั้งแต่ 100- 500ปี ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะได้อีกหนึ่งช่องทาง

อ่านเพิ่มเติม...