ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมขอขอบคุณนิคมอุตสาหกรรมบ้านธาตุและบริษัทในเครือ ที่มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา(โควิด-19) #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และห่างไกลยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ ( 31 มีนาคม 2564 ) นายสมคิด  ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน หลักสูตร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีอยู่ในชุมชน ให้เป็นที่รู้จัก สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          ในวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care) จัดประชุมครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (care plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม /ประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นประธานในการจัดประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม บูรณาการร่วมกับ​ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งคอย จัดทำโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก​ ในวันที่ 25​ - 26 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ​🧺

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...