องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเป็นตำบลแห่งความสุข โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

5.Zelo

6.AEC

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส page 0001

 

News

messageImage 1674790609886 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน กิจกรรมทำเค้กกล้วยหอมนึ่ง และเค้กฟักทองนึ่ง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตนเอง หรือแจ้งทางโทรศัพท์ ทางไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน📣

20230125025600 001

 

ผู้ว่าหละลี ชวนทำถังขยะเปียก

 

    แบบสอบถามการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด kindpng 923476 

 

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้

 

ประชาสัมพันธ์ เก็บค่าประปา ขยะ

 

 

 

S 10141709

 

 

กิจกรรมลด ละ เลิกเหล้า (2) page 0001

 

 

 

เรียน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ผู้แทนประชาคม/ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ทุกท่าน

          ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม พ.ศ.2565

          จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม "การประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ในวันที่ 13–19 มิ.ย.65" ผ่านลิงก์ Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC8FF6egwnAmzgDaGnQLISdKfU2dzJKYewmyeP1cVOSvHO7Q/viewform หรือ Scan QR Code ที่แนบมาได้เลยครับ

QRCodeแบบสอบถามการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหว

 

213133885 3551066465117518 8887074835773150705 n

 

MX M5051 20220613 092440 0001

 

MX M5051 20220613 092440 0002

 

 

S 4939783

 123344111

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) page 0001

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th

125194339 1782579308566800 4938911839563440624 o

 

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA

ประกาศนียบัตร ITA64

 

 

นายก อบต.

MG
 

นายสมคิด  ตันทางกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ข่าวกิจกรรม

นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และนายวิจิตร ขันทะมาส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตูม และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันพระ และจัดกิจกรรม Big ...
หัวข้อการเปิดโอการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสมคิด ตันทากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกับคณะกรรมการตำบลบ้านธาตุ  ตัวแทนอำเภอท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ...
- ข่าวกิจกรรม -           เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ...

ผลการปฏิบัติงาน

ข่าวประกาศ

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินในเขตตำบลบ้านธาตุ และตำบลท่าตูม เพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561   รายละเอียดเอกสารคลิก...
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน   รายละเอียดเอกสารคลิก...

Social อบต.

fb ท่าตูม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรังปรุงตามข้อวิจารน์   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ขอความชอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   รายละเอียดเอกสารคลิก...

กลุ่มอาชีพ

-กลุ่มอาชีพสตรีตำบลบ้านธาตุ-ท่าตูม
กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลบ้านธาตุ  
ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีบ้านท่าตูม ขนมเทียนแก้ว

วันเวลา

Time : 09:59 (am)

Date : 07/02/2023

Day : Tuesday

ปฏิทิน

February 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

118515
วันนี้วันนี้205
เมื่อวานเมื่อวาน1010
ในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้883
เดือนนี้เดือนนี้10722
ทุกวันทุกวัน118515