- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม -

        เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์พร้อมมอเตอร์ และปรับปรุงตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์ หมู่ที่1 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเอกสารคลิก