ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิต 100 ลบ.ม./ซฒ.ตำบลบ้านธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...